Projectbenadering

De orientatiefase: In deze fase wisselen de client en HTA vrijblijvend van gedachten over de eisen, waaraan het systeem moet voldoen. Als men elkaar vindt op technisch en commercieel terrein dan volgt fase 2.
Engineering: Klant en HTA hebben regelmatig contact en bepalen in overleg welke oplossing het meest geschikt is.Wanneer de klant besluit om het voorgestelde systeem in opdracht te geven dan volgt fase 3.
Fabricage: Als de productietekeningen gereed zijn. Kunnen alle onderdelen in opdracht worden gegeven aan de werkplaats.
Assemblage: Het geheel wordt onder leiding van de projectleider samen
gebouwd.
Montage: De vervaardigde componenten worden bij de klant gemonteerd tot een gebruiksklaar systeem.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en komen graag onze leveringsmogelijkheden nader aan u toelichten of werken geheel vrijblijvend een offerte voor u uit.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet,
Hoogachtend,
J.Vos