Dit moet u weten over stoomketels!

Hoe werken stoomketels?

Het doel van een stoomketel is om stoom op te wekken uit water. Het water wordt verwarmd door gas en in een afgesloten ketel gekookt. Doordat de ketel afgesloten is, wordt de druk hoger en ontstaat er stoom. Stoomketels worden onder andere gebruikt in industriële toepassingen en bij de aandrijving van generatoren.

Welke soorten stoomketels zijn er?

De Nederlandse markt onderscheidt 3 verschillende ketels, namelijk:

  • Een vuurpijpketel heeft de vorm van een liggende cilinder en bestaat uit een kleerkast, de vuurgang en vuurpijpen. Bij een vuurpijpketel worden de ketelgassen door het buizenstelsel met vuurpijpen getransporteerd. Alle delen waardoor hete gassen gaan, geven warmte af aan het omringende water. Zo wordt het water verwarmd tot stoom.
  • Bij een waterpijpketel wordt het water door pijpen in een rechtopstaande ‘doos’ vervoerd. De brandstof wordt verbrand in de vuurhaard waar de brandstof wordt vermengd met verbrandingslucht. Het water in de ketel wordt verwarmd door de straling van het vuur en de warmte van de rookgassen.
  • Een afgasketel is een moderne variant van de vuurpijpketel. Deze stoomketels hebben geen vuurgang, maar alleen vlampijpen. De afgasketel wordt gestookt op verbrandingsgassen en deze worden rechtstreeks geplaatst in het rookgaskanaal van de verbrandingsinstallatie.

Wat zijn de voordelen van een stoomketel?

Stoom wordt als één van de zuinigste energiebronnen gezien. Hieronder leest u nog 3 redenen waarom u voor een stoomketel kiest.

  • Stoomketels zijn zeer energiezuinig en kunnen een rendement tot 102% behalen. Het standaard rendement van de Certuss stoomketels is 94%. Door slim gebruik te maken van dubbele warmtewisselaars kan het rendement oplopen tot 102%.
  • Snelle stroomvoorziening doordat de verbandingslucht wordt voorverwarmd tot meer dan 70 graden.
  • Stoomketels kunnen gemakkelijk meer stoom leveren als de warmtevraag verandert.

Bent u op zoek naar een leverancier met meer dan 25 jaar ervaring met Certuss stoomketels? Bekijk de website van Scharff Techniek en maak gebruik van onze kennis en ervaring.